Våre tjenester

Research og konsultasjon

UAB Kronen utfører ulike typer research, arkivsøk og analyser. Som et norsk selskap i Litauen kjenner vi begge markedene. Vi bistår litauiske, norske og også andre lands selskaper med praktiske løsninger. Det kan være som å finne en partner i Norge for et litauisk selskap, eller visa versa for en norsk bedrift.

Vi har lang erfaring med å innhente bakgrunnskunnskap om bransjer og firmaer i Baltikum og Norden.
Mange kontakter oss for å få spesifikk hjelp på ulike norsk-litauiske spørsmål eller anliggender.

Genealogi

Slektsstudier av baltiske og skandinaviske familier, inkludert migrasjon og genealogi av samer, kvener og jøder (litvakere). Ofte kan vi finne aner i Norge tilbake til omkring 1800, noen ganger helt til 1600-tallet. Ønsker du å bli registrert i Sametingets valgmanntall? Vi kan bidra til at du får svar på om du har samiske eller kvenske aner. Hvis du har jødiske aner kan vi forsøke å gi informasjon om shetler og slekt i Baltikum. I tillegg til våre databaser leverer vi data innhentet fra offentlige og private data fra nordiske, baltiske, jødiske og internasjonale arkiver, og som deretter analyseres.

Vi henter våre data fra riksarkivene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Samt fra ressursene Jødisk museum i Oslo og Jødisk museum i Trondheim, Norsk Folkemuseum, Snublestein.no, Jødiske fotspor i nord, JewishGen, LitvakSIG, Ancestry, MyHeritage og andre.

Kartografi

Vi utarbeider topografiske, analytiske, historiske og tematiske kart og kart for større prosjekter – vi kan levere arealplanforslag (kun for det norske markedet). Kartene våre inngår ofte som komponenter i våre andre produkter.

F.A.Q.

Svar på noen av de vanligste spørsmål vi får.

Det avhenger av prosjektets karakter. Der spesielle forarbeider ikke er nødvendig kan vi kanskje iverksette arbeidet med en gang.

Vi befinner oss i Vilnius, hovedstad i Litauen. Fysiske oppdrag utenfor kontoret tar vi derfor vanligvis i Litauen, Latvia, og tilgrensende områder. Ellers er vi mest spesialisert for oppdrag som er relatert til Norden og Baltikum.

Oppdragene kan være svært forskjellige. Men ofte krever de at vi må dra ett eller flere steder for å snakke eller se oss rundt. Informasjonen vi innhenter blir sammenlignet med annen informasjon, analysert og til slutt levert til oppdragsgiver.

Vår pris avhenger av oppdragets omfang, tidsfrist og kompleksitet. Vanligvis kommer vi frem til enighet etter at vi har fått full oversikt og gjerne er blitt litt nærmere kjent med hverandre.

Vi har tidligere på oppdrag fra kunder i Norge og Sverige levert tremøbler, tekstilvarer, kartongemballasje for kunder i Norge og Sverige. Vårt firma har også god erfaring med modulhus-produksjon i Litauen og Latvia.