Tjenester

RÅDGIVNING

Som et norsk selskap i Litauen kjenner vi begge markedene. Vi bistår litauiske, norske og også andre lands selskaper med praktiske løsninger. Det kan være som å finne en partner i Norge for et litauisk selskap, eller visa versa for en norsk bedrift. Mange kontakter oss for å få spesifikk hjelp på ulike norsk-litauiske spørsmål eller temaer.

NØKKELFORDELER


Lang erfaring på norsk-litauiske forbindelser


Flere kompetanseområder og stort kontaktnett


Vi snakker norsk, litauisk og engelsk

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette nettsteder må du gjerne ta kontakt med oss!