Kartografi

Historiske kart – temakart

UAB Kronen produserer ulike typer kart, vanligvis til bruk i egne prosjekter og rapporter. Dette er aktuelt når det ikke finnes et eksisterende kart for det vi ønsker å presentere, eller når tilgjengelig kart er utdatert, for unøyaktig eller urelevant – f.eks. på et annet språk.

Vi lager våre kart med utgangspunkt i f.eks. topografiske kart, satellittkart, flyfoto, dronebilder eller egne GPS-målinger. Aktuelle kartlag georefereres og legges deretter over hverandre.
UAB Kronen har tilgang på en stor mengde historiske kart, militære kart og kart som viser politiske grenser over hele verden.

På kartet til høyre ser vi baltiske politiske grenser i 1920, 1920-22, 1923-39 og 2016 ligger over hverandre. Slik kan et kart tilpasses budskapet det er ment å illustrere.

Google-kart – Norbatt

Google-kart er et eksempel på karttjenester der man enkelt kan raskt utveksle kartinformasjon med enten en bestemt person, liten gruppe eller helt åpent. Bakgrunnskartet kan endres. En kan velge mellom satelitt-kart og ulike tematiske kart, som eksemplet over. Google-kartets standardoppsett presenterer beliggenhet til kommersielle og kulturelle foretak. Eksempler på lignende karttjenester er Mapbox, OpenStreetMap og OpenLayers.

Det klikkbare karteksemplet her viser det ca. 85 kvadratkilometer store området til den norske FN-bataljonen i Sør-Libanon med status ca. 1985-1990. Kartet som er tilpasset bruk av stasjonær datamaskin, er georeferert med utgangspunkt i et militært kart. Ytre perimeter, FN-linjen, er merket i lyseblått, Militære posisjoner er angitt som klikkbare kategoriserte punktsymboler. En kan zoome ut og inn ved hjelp av musehjul.
Når disse datalagene legges inn i Google-kartet opplever kartleseren en øyeblikkelig orientering mellom lendet rundt 1987 og situasjonen i dag.

F.A.Q.

Noen vanlige spørsmål som vi får.

Vi har erfaring med behandling av kartdata fra Norge, Norden og Baltikum. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Georeferere er å overføre geografiske data fra f.eks. et fotografi eller papir til et kart med en kjent utstrekning. Ofte sier vi at kartets fire hjørner plasseres riktig.